»Lalapaşa  » Lalapaşa Tarihi

Lalapaşa Tarihçesi

   Lalapaşa´nın tarihçesi bölgeye ismi verilen Trak kavimlerine kadar uzanmaktadır. Bu süreç içerisinde ilçemiz neolitik çağlardan başlayarak birçok tarihi medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Bu zengin kültürel süreç dolayısıyla, ilçemizde birçok tarihi eser ve kalıntı bulunmaktadır. Dolmen, menhir, tümülüs, kale ve hamam kalıntıları, su kemerleri ve kiliseler bu zengin kültürel sürecin ayakta kalmaya çalışan örneklerindendir.  

Lalapaşa, 1361 tarihinde I. Murat’ ın kahraman komutanı Lala Şahin Paşa tarafından feth edilerek Osmanlı topraklarına katılmıştır. Lala Şahin Paşa’nın diğer kahramanlıkları neticesinde, bu bölge kendisine has olarak verilmiş olup, ilçemiz ismini bu şekilde almıştır. İlçemizde Osmanlı’nın dolayısıyla Mimar Sinan’ın da derin izleri rahatlıkla görülebilir. Balkan Savaşı öncesinde bölge bugünkü Hacıdanişment Köyü merkez kılınmak suretiyle bucak şeklinde Edirne iline bağlı olarak yönetilmiştir. İlçemiz 1945 yılına dek önce ilçe sonra bucak olarak yönetilmiş, bu tarihten günümüze kadarda ilçe tüzel kişiliğini korumuştur.

İlçemizin kuzeyinde ve batısında Bulgaristan, doğusunda Süloğlu İlçesi, güneyinde Edirne İli yer almaktadır. İlçemizin yüzölçümü 536.7 kilometrekare (536.788), rakımı ise 72 metre olup, Edirne’ye olan uzaklığı 24 kilometredir. İlçe arazisi genelde düz olmakla birlikte Balkan (Hudut) kesimleri engebelidir. Tepelerin üst kısımlarında aşınma ile oluşmuş sivri dişli granitler bulunmaktadır. Kış yağmurları ile beslenen dereler Tunca nehrine dökülmektedir. İlçemizde birçok küçük derecik olmasına rağmen önemli bir akarsuyu yoktur. 

İlçe iklimi tipik karasaldır. İlçeye düşen yıllık yağış miktarı 350–450 mm.dir. İlçe aynı zamanda serhat bölge konumundadır. Türkiye’nin Bulgaristan ile olan sınırının 55.455 metresi Lalapaşa bölgesindedir. Edirne-Lalapaşa-Hamzabeyli hudut devlet yolu ise ilçe sınırları içerisinden geçmektedir. Lalapaşa yöresinde yaşayan insanlar, avcılığa aşırı meraklıdırlar. Özellikle: Hacılar, Vaysal, Hacıdanişment, Kalkansoğüt ve Çallıdere gibi ormanlık alanlarda, gerek yöre insanı ve gerekse çevreden gelenler tarafından kara avcılığı yapılmaktadır.